Teknik

Motivtekniken

för LysandeSkutan, är skapad med en egenutvecklad patenterad teknik som benämns BrightGraphic.

Det specifika med BrightGraphic-tekniken är att bildmotives gråtoner omformas till att visas som en hålbild där hålen har varierande storlek och form betingat av motivets ursprungliga gråton i den aktuella positionen.
Utifrån detta underlag tillverkas motivet vanligtvis i en tunn plåt. Vid behov kan även tjockare plåtmaterial användas.
Med l
jussättning, från baksidan, förstärks kontrasten av motivet. Motivplåten är i detta fall tillverkad i förgylld mässing. Ljussättningen kan variera för olika produkter. Det gröna äpplet, som visas här, är upplyst med grönt led-ljus.
Mer om den patenterade motivtekniken finns under Brightgraphic.seLysandeSkutan

Ursprungsmotivet till LysandeSkutan är en skiss av Åreskutan.  Denna skiss har sedan fotograferats och vidare "fotoshoppats" till önskat utförande och form. Därefter har underlaget vidare hanterats för att slutligen tillverkas i tunn plåt. Allt enligt det som beskrivs ovan.
Ingående tillbehör

1st Spänningsomvandlare
Spänningsomvandlaren omformar nätspännings 230 VAC till 5VDC. 5volts spänningen används för ljuset i lyktan. Omvandlaren är CE-märkt.
Viktigt är att den spänningsomvandlare som ingår enbart används till LysandeSkutan. 

1st Förlängningssladd - 2m.
Används vid behov om LysandeSkutan's anslutningskabel ej räcker för att ansluta till ett eluttag 
Inkoppling av LysandeSkutan

  1. Kabeln som sitter monterad på lyktan ansluts till den medskickade spänningsomvandlaren som ansluts till ett vägguttag.
    För att tända upp ljuset trycker man ett kort klick, med ett finger, på On/Off-symbolen som finns på den vita dimmer-dosan som är monterad på sladden.
    Om det behövs, inkopplas förlängningssladden mellan lyktans anslutningssladd
    och spänningsomvandlaren.

  2. För att reglera ljusstyrkan (öka och minska) hålls fingret kvar på On/Off-symbolen på dimmer-dosan tills önskad nivå har uppnåtts.

Åter till Produkter